પંચમ યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર કાર્યક્રમ (૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૨) માં મળેલ દાનની યાદી

Current Page: 3 of 12 Pages : Go to Page: {1} , {2} , [3], {4} , {5} , {6} , {7} , {8} , {9} , {10} , {11} , {12}
SR. NAME OF DONOR PLACE DETAILS CASH CHEQUE/th>
106 મીત અમિતકુમાર વિષ્ણુભાઈ સુથાર ભેટાસી બટુક ફી 2500 0
107 નીલ અમિતકુમાર વિષ્ણુભાઈ સુથાર ભેટાસી બટુક ફી 2500 0
108 મિતુલ હસમુખભાઈ રમણભાઈ સુથાર ત્રણોલ બટુક ફી 2500 0
109 વિજયકુમાર જંયતિભાઈ સુથાર આસોદર જનોઈ દાન 150 0
110 કલ્પેશભાઈ સુરેશભાઈ સુથાર નાવલી જનોઈ દાન 501 0
111 જગદીશભાઈ મનુભાઈ સુથાર વાંસખિલિયા જનોઈ દાન 1501 0
112 જંયતિભાઈ નટવરલાલ સુથાર જીટોડીયા જનોઈ દાન 1111 0
113 મહેન્દ્રભાઈ રમણભાઈ સુથાર આણંદ જનોઈ દાન 251 0
114 અશ્વિનભાઈ રતિલાલ સુથાર નડિયાદ બટુક ફી 2501 0
115 કશ્યપ મનોજકુમાર નટવરલાલ સુથાર આણંદ બટુક ફી 2501 0
116 શશિકાંત મગનભાઈ સુથાર આણંદ જનોઈ દાન 1001 0
117 ભુપેન્દ્રભાઈ ડાહ્યાભાઈ સુથાર જીટોડીયા જનોઈ દાન 2001 0
118 દેવેન્દ્રભાઈ હર્ષદભાઈ સુથાર કિંખલોડ જનોઈ દાન 500 0
119 હિતેશભાઈ ગોરધનભાઈ સુથાર બોરસદ જનોઈ દાન 251 0
120 ઈન્દ્રવદન રવિશંકર સુથાર બોરસદ જનોઈ દાન 201 0
121 ચંદુભાઈ મગનભાઈ સુથાર આશી જનોઈ દાન 500 0
122 રાજેશભાઈ રમણભાઈ સુથાર પેટલાદ જનોઈ દાન 1001 0
123 વિનોદભાઈ ડાહ્યાભાઈ સુથાર મોગરી જનોઈ દાન 151 0
124 હર્ષદભાઈ પૂનમભાઈ સુથાર મોગરી જનોઈ દાન 151 0
125 ચંપકભાઈ મુળજીભાઈ સુથાર મોગરી જનોઈ દાન 151 0
126 રાજેશભાઈ પ્રવિણભાઈ સુથાર મોગરી જનોઈ દાન 100 0
127 મહેન્દ્રભાઈ વલ્લભભાઈ સુથાર મોગરી જનોઈ દાન 101 0
128 દલસુખભાઈ મંગળભાઈ સુથાર મોગરી જનોઈ દાન 101 0
129 પરમેન્દ્રભાઈ રમણભાઈ ગજ્જર વડોદરા જનોઈ દાન 5001 0
130 રંજનબેન દિનેશભાઈ સુથાર કરમસદ જનોઈ દાન 1101 0
131 રમેશભાઈ પરસોત્તમદાસ મિસ્ત્રી ગાંધીનગર જનોઈ દાન 1001 0
132 દિનેશભાઈ પરસોત્તમદાસ મિસ્ત્રી ગાંધીનગર બટુક ફી 2500 0
133 દિનેશભાઈ પરસોત્તમદાસ મિસ્ત્રી ગાંધીનગર જનોઈ દાન 1001 0
134 ચંન્દ્રકાંત જીવણભાઈ સુથાર અમદાવાદ જનોઈ દાન 501 0
135 અનિલભાઈ ત્રિભોવનદાસ સુથાર અમદાવાદ જનોઈ દાન 1000 0
136 પરસોત્તમદાસ ત્રિભોવનદાસ સુથાર અમદાવાદ જનોઈ દાન 0 5000
137 સુરેશભાઈ ચંદુભાઈ સુથાર અમદાવાદ જનોઈ દાન 501 0
138 યોગેશભાઈ અરવિંદભાઈ મિસ્ત્રી વટવા જનોઈ દાન 255 0
139 રમણભાઈ હીરાભાઈ સુથાર લાંભા જનોઈ દાન 101 0
140 દિક્ષેનકુમાર વિનુભાઈ સુથાર વટવા જનોઈ દાન 501 0
141 ભાવેશભાઈ ચંદુભાઈ સુથાર બોપલ જનોઈ દાન 500 0
142 હરિહરપ્રસાદ લલુભાઈ યજુર્વેદી અમદાવાદ જનોઈ દાન 0 1000
143 અશોકભાઈ કૌશિકભાઈ ગજ્જર અમદાવાદ જનોઈ દાન 501 0
144 અરવિંદભાઈ શાંતિલાલ સુથાર અમદાવાદ જનોઈ દાન 251 0
145 ભાવેશકુમાર મનહરલાલ સુથાર વડોદરા જનોઈ દાન 5000 0
146 હસમુખભાઈ મુળજીભાઈ સુથાર અમદાવાદ જનોઈ દાન 1001 0
147 બળવંતાબેન મિસ્ત્રી અમદાવાદ જનોઈ દાન 500 0
148 હંસાબેન રસિકભાઈ મિસ્ત્રી વાસણા જનોઈ દાન 1111 0
149 રાધાબેન જશભાઈ સુથાર વાસણા જનોઈ દાન 501 0
150 રમેશભાઈ મણીભાઈ સુથાર ભાદરણ બટુક ફી 2501 0
151 નયનભાઈ નટવરભાઈ સુથાર ભાદરણ બટુક ફી 2501 0
152 મયુર પરેશભાઈ જશભાઈ સુથાર ગંભીરા બટુક ફી 2500 0
153 અંશલ સંજયભાઈ જશભાઈ સુથાર ગંભીરા બટુક ફી 2500 0
154 કૃષાંગ રજનીકાંત ચિમનભાઈ સુથાર અલારસા બટુક ફી 2501 0
155 ધીરજલાલ વિષ્ણુભાઈ સુથાર વડોદરા જનોઈ દાન 0 5001
Current Page: 3 of Pages : 12 Go to Page: {1} , {2} , [3], {4} , {5} , {6} , {7} , {8} , {9} , {10} , {11} , {12}

*
{ Site Design, Development and Maintenance By : Indravadan I. Mistry (indravadanmistry@yahoo.co.uk) }
© Shri Charotar Vaishya Suthar Bandhu Samaj, Vadodara