પંચમ યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર કાર્યક્રમ (૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૨) માં મળેલ દાનની યાદી

Current Page: 10 of 12 Pages : Go to Page: {1} , {2} , {3} , {4} , {5} , {6} , {7} , {8} , {9} , [10], {11} , {12}
SR. NAME OF DONOR PLACE DETAILS CASH CHEQUE/th>
463 ડો. અનસુયાબેન ધવલકુમાર સુથાર નડિયાદ જનોઈ દાન 500 0
464 મિનેશકુમાર વિઠ્ઠલભાઈ સુથાર આસોદર જનોઈ દાન 101 0
465 મફતભાઈ હિરાભાઈ સુથાર બોદાલ જનોઈ દાન 251 0
466 અનિલભાઈ જીવણભાઈ સુથાર ત્રણોલ જનોઈ દાન 101 0
467 જયંતિભાઈ શિવાભાઈ સુથાર માતર જનોઈ દાન 201 0
468 કિરીટભાઈ અંબાલાલ સુથાર રાસનોલ જનોઈ દાન 101 0
469 કમલેશકુમાર ભાઈલાલભાઈ સુથાર મોડોસા જનોઈ દાન 101 0
470 જૈનિનકુમાર કમલેશભાઈ મિસ્ત્રી વડોદરા જનોઈ દાન 101 0
471 અશ્વિનભાઈ ઈશ્વરભાઈ મિસ્ત્રી વડોદરા જનોઈ દાન 50 0
472 રાજેન્દ્રભાઈ અંબાલાલ સુથાર આણંદ જનોઈ દાન 101 0
473 પ્રવિણભાઈ મગનભાઈ સુથાર આસોદર જનોઈ દાન 101 0
474 જીતેન્દ્રભાઈ અંબાલાલ સુથાર ગામડી જનોઈ દાન 51 0
475 હેમેન્દ્રભાઈ અંબાલાલ સુથાર ગામડી જનોઈ દાન 51 0
476 રમેશભાઈ અમૃતલાલ સુથાર કાસોર જનોઈ દાન 501 0
477 અશ્વિનભાઈ ગોરધનભાઈ સુથાર નાપાડ જનોઈ દાન 101 0
478 કનૈયાલાલ મોતીભાઈ સુથાર કરમસદ જનોઈ દાન 101 0
479 ડાહ્યાભાઈ મંગળદાસ મિસ્ત્રી રાજુપુરા જનોઈ દાન 251 0
480 પંકજભાઈ શાંતિલાલ મિસ્ત્રી કણજરી જનોઈ દાન 50 0
481 હિતેનભાઈ વિનોદચન્દ્ર સુથાર મોગરી જનોઈ દાન 201 0
482 ભૂપેન્દ્રભાઈ કૌષિકભાઈ સુથાર અંકલેશ્વર જનોઈ દાન 50 0
483 નયનાબેન મહેન્દ્રભાઈ સુથાર જનોઈ દાન 51 0
484 કિરણભાઈ છગનભાઈ સુથાર નડિયાદ જનોઈ દાન 501 0
485 હર્ષદભાઈ શાંતિલાલ સુથાર બાજવા જનોઈ દાન 101 0
486 જયેશભાઈ વલ્લભભાઈ સુથાર મોગરી જનોઈ દાન 151 0
487 રાજુભાઈ કાંતિભાઈ સુથાર બોરીયાવી જનોઈ દાન 50 0
488 જગદીશભાઈ સુથાર વડોદરા જનોઈ દાન 101 0
489 નવિનભાઈ આર.સુથાર નડિયાદ જનોઈ દાન 101 0
490 ઉષાબેન કનુભાઈ સુથાર આણંદ જનોઈ દાન 101 0
491 દિનેશભાઈ કેશવલાલ મિસ્ત્રી આણંદ જનોઈ દાન 101 0
492 અશોકભાઈ કે.મિસ્ત્રી આણંદ જનોઈ દાન 101 0
493 ઠાકોરભાઈ નટવરભાઈ સુથાર મોરડ જનોઈ દાન 201 0
494 મનુભાઈ દલપતભાઈ સુથાર ભેટાસી જનોઈ દાન 101 0
495 નિકુલકુમાર મધુસુદનભાઈ સુથાર ઘુંટેલી જનોઈ દાન 100 0
496 જશભાઈ શિવાભાઈ સુથાર કરમસદ જનોઈ દાન 51 0
497 રાજેન્દ્રભાઈ કાંતિલાલ ગજ્જર ડભોઈ જનોઈ દાન 251 0
498 દેવેન્દ્રભાઈ કાંતિલાલ મિસ્ત્રી નડિયાદ જનોઈ દાન 201 0
499 જયેશભાઈ ઈન્દુભાઈ મિસ્ત્રી કલોલ જનોઈ દાન 51 0
500 રાજેન્દ્રભાઈ મણીભાઈ સુથાર વડોદરા જનોઈ દાન 251 0
501 કોકિલાબેન મિસ્ત્રી આણંદ જનોઈ દાન 51 0
502 નયનાબેન રાજેશભાઈ મિસ્ત્રી વિદ્યાનગર જનોઈ દાન 251 0
503 રાકેશભાઈ વિનુભાઈ સુથાર કેરીયાવી જનોઈ દાન 151 0
504 જીતેન્દ્રકુમાર રમણભાઈ ગજ્જર વિદ્યાનગર જનોઈ દાન 100 0
505 નવનિતભાઈ મગનભાઈ ગજ્જર આણંદ જનોઈ દાન 500 0
506 હેમંતભાઈ એન.સુથાર બાકરોલ જનોઈ દાન 50 0
507 યગ્નેશભાઈ રતિલાલ સુથાર આણંદ જનોઈ દાન 101 0
508 દિનેશભાઈ જશભાઈ સુથાર બાકરોલ જનોઈ દાન 101 0
509 સુરેશભાઈ પરસોત્તમદાસ સુથાર બાકરોલ જનોઈ દાન 51 0
510 અરવિંદભાઈ ભીખાભાઈ મિસ્ત્રી બાજવા જનોઈ દાન 501 0
511 નરશિહભાઈ મોતિભાઈ સુથાર ચકલાસી જનોઈ દાન 101 0
512 વિઠ્ઠલભાઈ ભીખાભાઈ સુથાર વડોદરા જનોઈ દાન 251 0
Current Page: 10 of Pages : 12 Go to Page: {1} , {2} , {3} , {4} , {5} , {6} , {7} , {8} , {9} , [10], {11} , {12}

*
{ Site Design, Development and Maintenance By : Indravadan I. Mistry (indravadanmistry@yahoo.co.uk) }
© Shri Charotar Vaishya Suthar Bandhu Samaj, Vadodara