News
સમાજ ના આવક જાવક નું વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ નું સરવૈયું
Shri Charotar Vaishya Suthar Bandhu Samaj, Vadodara : Balance Sheet for Year 2019-20
Posted on 13/11/2021

Sad Demise Notes
હિતેષભાઇ ગોરધનભાઇ સુથાર, બોરસદ (વતન : પામોલ)
હિતેષભાઇ ગોરધનભાઇ સુથાર, બોરસદ (વતન: પામોલ)

તા: ૦૫/૦૧/૨૦૨૨

બોરસદ નિવાસી (વતન : પામોલ) શ્રી જૈમિકકુમાર હિતેષભાઇ સુથાર તથા પ્રણવકુમાર હિતેષભાઇ સુથાર ના પિતાશ્રી શ્રી હિતેષભાઇ ગોરધનભાઇ સુથાર નું દુ:ખદ અવસાન તા:૦૩/૦૧/૨૦૨૨, સોમવાર ના રોજ થયેલ છે.

સદગતના આત્માને પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા તેમની નિશ્રામાં ચિર શાંતિ આપે અને તેમના કુટુંબીજનોને તેમની વિદાયનું દુ:ખ સહન કરવાની શક્તિ આપે તેવી શ્રી ચરોતર વૈશ્ય સુથાર બંધુ સમાજ, વડોદરા પ્રભુને પ્રાર્થના કરે છે.

સદગત નું બેસણું તા. ૦૯/૦૧/૨૦૨૨ રવીવાર ના રોજ સવારે ૦૯:૦૦ થી ૧૨:૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન નીચેના સ્થળે રાખેલ છે.
શ્રી લેઉવા પાટીદાર સમાજ હૉલ, મહાદેવ રોડ, પટેલ વાડી પાસે, બોરસદ


Posted on 05/01/2022

સ્વ. રમિલાબેન કાંતિલાલ મિસ્ત્રી, નડીયાદ
રમીલાબેન કાંતિલાલ મિસ્ત્રી, નડીયાદ

તા: ૨૫/૧૨/૨૦૨૧

નડીયાદ નિવાસી શ્રી દેવેંદ્રભાઇ કાંતિલાલ મિસ્ત્રી, શ્રી પ્રફુલભાઇ કાંતિલાલ મિસ્ત્રી તથા રમેશભાઇ કાંતિલાલ મિસ્ત્રી નાં બહેન રમીલાબેન કાંતિલાલ મિસ્ત્રી નું દુ:ખદ અવસાન તા:૨૪/૧૨/૨૦૨૧, શુક્રવાર ના રોજ થયેલ છે.

સદગતના આત્માને પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા તેમની નિશ્રામાં ચિર શાંતિ આપે અને તેમના કુટુંબીજનોને તેમની વિદાયનું દુ:ખ સહન કરવાની શક્તિ આપે તેવી શ્રી ચરોતર વૈશ્ય સુથાર બંધુ સમાજ, વડોદરા પ્રભુને પ્રાર્થના કરે છે.

સદગત નું બેસણું તા. ૩૦/૧૨/૨૦૨૧ ગુરુવાર ના રોજ સવારે ૧૦:૦૦ થી ૧૨:૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન નીચેના સ્થળે રાખેલ છે.
૮, તુલસી પાર્ક, ટાગોર પાર્ક ની બાજુમાં, પીજ રોડ, નડીયાદ


Posted on 25/12/2021

શ્રીમતિ દિપીકાબેન જશભાઇ સુથાર, રામનગર
દિપીકાબેન જશભાઇ સુથાર, રામનગર

તા: ૦૬/૧૨/૨૦૨૧

રામનગર નિવાસી શ્રી જશભાઇ જેઠાભાઇ સુથાર નાં ધર્મપત્નિ શ્રીમતિ દિપીકાબેન જશભાઇ સુથાર નું દુ:ખદ અવસાન તા:૦૪/૧૨/૨૦૨૧, રવીવાર ના રોજ થયેલ છે.

સદગતના આત્માને પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા તેમની નિશ્રામાં ચિર શાંતિ આપે અને તેમના કુટુંબીજનોને તેમની વિદાયનું દુ:ખ સહન કરવાની શક્તિ આપે તેવી શ્રી ચરોતર વૈશ્ય સુથાર બંધુ સમાજ, વડોદરા પ્રભુને પ્રાર્થના કરે છે.

સદગત નું બેસણું તા. ૧૨/૧૨/૨૦૨૧ રવીવાર ના રોજ સવારે ૯:૦૦ થી ૧૨:૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન નીચેના સ્થળે રાખેલ છે.
મુખી વાળું ફળિયું, રામનગર, તા. જી. : આણંદ


Posted on 06/12/2021

ગં.સ્વ. નિર્મળાબેન (નિરૂબેન) વાસુદેવ કારપેન્ટર, વતન: ભાટીયેલ
ગં.સ્વ. નિર્મળાબેન (નિરૂબેન) વાસુદેવ કારપેન્ટર, વતન: ભાટીયેલ

તા: ૦૬/૧૨/૨૦૨૧

જોળ નિવાસી (વતન : ભાટીયેલ) શ્રી મિલિન્દભાઇ અશોકભાઇ કારપેન્ટર, શ્રી ભૌમિકભાઇ બિપીનભાઇ કારપેન્ટર તથા શ્રી ભાર્ગવભાઇ બિપીનભાઇ કારપેન્ટર નાં દાદીબા ગં.સ્વ. નિર્મળાબેન (નિરૂબેન) વાસુદેવ કારપેન્ટર નું દુ:ખદ અવસાન તા:૦૩/૧૨/૨૦૨૧, શનીવાર ના રોજ થયેલ છે.

સદગતના આત્માને પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા તેમની નિશ્રામાં ચિર શાંતિ આપે અને તેમના કુટુંબીજનોને તેમની વિદાયનું દુ:ખ સહન કરવાની શક્તિ આપે તેવી શ્રી ચરોતર વૈશ્ય સુથાર બંધુ સમાજ, વડોદરા પ્રભુને પ્રાર્થના કરે છે.

સદગત નું ટેલીફોનિક બેસણું તા. ૦૭/૧૨/૨૦૨૧ મંગળવાર ના રોજ સવારે ૯:૦૦ થી ૧૨:૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન રાખેલ છે.
રહેઠાણ : શ્યામળદાસ ની ખડકી, મુ. જોળ


Posted on 06/12/2021

શ્રી નિરંજનભાઇ નારણભાઇ સુથાર, બોરસદ (વતન : દહેમી)
શ્રી નિરંજનભાઇ નારણભાઇ સુથાર, બોરસદ (વતન : દહેમી)

તા: ૨૪/૧૧/૨૦૨૧

બોરસદ(વતન : દહેમી) નિવાસી શ્રી હરેશભાઇ નિરંજનભાઇ સુથાર ના પિતાશ્રી શ્રી નિરંજનભાઇ નારણભાઇ સુથાર નું દુ:ખદ અવસાન તા:૨૩/૧૧/૨૦૨૧, મંગળવાર ના રોજ થયેલ છે.

સદગતના આત્માને પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા તેમની નિશ્રામાં ચિર શાંતિ આપે અને તેમના કુટુંબીજનોને તેમની વિદાયનું દુ:ખ સહન કરવાની શક્તિ આપે તેવી શ્રી ચરોતર વૈશ્ય સુથાર બંધુ સમાજ, વડોદરા પ્રભુને પ્રાર્થના કરે છે.

સદગત નું બેસણું તા. ૨૯/૧૧/૨૦૨૧ સોમવાર ના રોજ સવારે ૯:૦૦ થી ૧૨:૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન નીચેના સ્થળ પર રાખેલ છે.
પટેલ વાડી, મહાદેવ રોડ, બોરસદ


Posted on 24/11/2021

શ્રી ભરતભાઇ રમણભાઇ સુથાર, કાસોર(સો), હાલ સુણાવ
 શ્રી ભરતભાઇ રમણભાઇ સુથાર, કાસોર(સો), હાલ સુણાવ

તા: ૧૩/૧૧/૨૦૨૧

કાસોર(સોજીત્રા) નિવાસી (હાલ: સુણાવ) શ્રી નિકુલભાઇ ભરતભાઇ સુથાર તથા કૃપાલકુમાર ભરતભાઇ સુથાર ના પિતાશ્રી શ્રી ભરતભાઇ રમણભાઇ સુથાર નું દુ:ખદ અવસાન તા:૧૩/૧૧/૨૦૨૧, શનીવાર ના રોજ થયેલ છે.

સદગતના આત્માને પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા તેમની નિશ્રામાં ચિર શાંતિ આપે અને તેમના કુટુંબીજનોને તેમની વિદાયનું દુ:ખ સહન કરવાની શક્તિ આપે તેવી શ્રી ચરોતર વૈશ્ય સુથાર બંધુ સમાજ, વડોદરા પ્રભુને પ્રાર્થના કરે છે.

સદગત નું બેસણું તા. ૧૮/૧૧/૨૦૨૧ ગુરુવાર ના રોજ સવારે ૯:૦૦ થી ૧૨:૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન નીચેના સ્થળ પર રાખેલ છે.
ટાઉન હોલ, બસ સ્ટેંડ પાસે, સુણાવ

પિયર પક્ષનું બેસણું પણ ઉપરોક્ત સ્થળ અને સમયે રાખેલ છે.
યોગેશ પરસોત્તમદાસ સુથાર, નિલેશ પરસોત્તમદાસ સુથાર (મોગરી)


Posted on 13/11/2021

અ. સૌ. કપિલાબેન રમેશભાઇ સુથાર, વડોદરા
 અ. સૌ. કપિલાબેન રમેશભાઇ સુથાર, વડોદરા

તા: ૧૧/૧૧/૨૦૨૧

વડોદરા નિવાસી (વતન : બોરીયાવી) શ્રી રમેશભાઇ અંબાલાલ સુથાર નાં ધર્મપત્નિ અ. સૌ. કપિલાબેન રમેશભાઇ સુથાર નું દુ:ખદ અવસાન તા:૧૦/૧૧/૨૦૨૧, બુધવાર ના રોજ થયેલ છે.

સદગતના આત્માને પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા તેમની નિશ્રામાં ચિર શાંતિ આપે અને તેમના કુટુંબીજનોને તેમની વિદાયનું દુ:ખ સહન કરવાની શક્તિ આપે તેવી શ્રી ચરોતર વૈશ્ય સુથાર બંધુ સમાજ, વડોદરા પ્રભુને પ્રાર્થના કરે છે.

સદગત નું બેસણું તા. ૧૪/૧૧/૨૦૨૧ રવીવાર ના રોજ સવારે ૯:૦૦ થી ૧૨:૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન તેમના નિવાસસ્થાને નીચેના સ્થળ પર રાખેલ છે.
૭૧, પુનિત પાર્ક સોસાયટી, છાણી રોડ, નવા યાર્ડ, વડોદર ૩૯૦૦૨૪


Posted on 11/11/2021

અ. સૌ. મૃણાલિની વિનોદભાઇ ગજ્જર, વડોદરા
અ. સૌ. મૃણાલિનીબેન વિનોદભાઇ ગજ્જર, વડોદરા

તા: ૧૯/૧૦/૨૦૨૧

વડોદરા નિવાસી શ્રી વિનોદભાઇ અંબાલાલ ગજ્જર નાં ધર્મપત્નિ અ. સૌ. મૃણાલિનીબેન વિનોદભાઇ ગજ્જર નું દુ:ખદ અવસાન તા:૧૯/૧૦/૨૦૨૧, મંગળવાર ના રોજ થયેલ છે.

સદગતના આત્માને પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા તેમની નિશ્રામાં ચિર શાંતિ આપે અને તેમના કુટુંબીજનોને તેમની વિદાયનું દુ:ખ સહન કરવાની શક્તિ આપે તેવી શ્રી ચરોતર વૈશ્ય સુથાર બંધુ સમાજ, વડોદરા પ્રભુને પ્રાર્થના કરે છે.


Posted on 19/10/2021

શ્રી નરેન્દ્રભાઇ મણીભાઇ મિસ્ત્રી, વડોદરા
શ્રી નરેન્દ્રભાઇ મણીભાઇ મિસ્ત્રી, વડોદરા

તા: ૦૧/૧૦/૨૦૨૧

વડોદરા નિવાસી દિપલબેન નરેન્દ્રભાઇ મિસ્ત્રી ના પિતાશ્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઇ મણીભાઇ મિસ્ત્રી નું દુ:ખદ અવસાન તા:૦૧/૧૦/૨૦૨૧, શુક્રવાર ના રોજ થયેલ છે.

સદગતના આત્માને પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા તેમની નિશ્રામાં ચિર શાંતિ આપે અને તેમના કુટુંબીજનોને તેમની વિદાયનું દુ:ખ સહન કરવાની શક્તિ આપે તેવી શ્રી ચરોતર વૈશ્ય સુથાર બંધુ સમાજ, વડોદરા પ્રભુને પ્રાર્થના કરે છે.

હાલના સંજોગો ને ધ્યાન માં રાખીને સદગતનું બેસણું રાખવામાં આવ્યું નથી, પરંતુ ટેલીફોન / વોટ્સએપ પર શ્રદ્ધાંજલી આવકાર્ય.

USA
૦૩/૧૦/૨૦૨૧ સમય: ૦૩:૦૦ થી ૦૫:૦૦
હીરલ તથા સોનુ : ૭૦૪-૮૦૭-૩૩૬૩ તથા ૯૧૯-૨૪૯-૮૦૭૭
પરિમલબેન તથા શાલીન : ૭૦૪-૭૦૭-૬૪૭૬
રિતેશ તથા દુષ્યંત : ૨૧૪-૯૨૩-૭૪૬૬ તથા ૨૭૬-૨૨૪-૯૬૧૦
INDIA
સમય સવારે ૦૯:૦૦ થી ૧૧:૦૦
દીપલ તથા પિનલ : ૭૩૮૩૮૦૨૨૭૩ તથા ૭૦૪૧૫૮૭૦૨૦
મિતેષકુમાર : ૭૯૮૪૫૧૫૩૨૮, ૯૪૦૯૨૭૩૮૯૭
ગૌરાંગ તથા જીગ્નેશ : ૯૮૯૮૨૦૬૦૬૨ તથા ૯૪૨૮૬૪૮૫૮૪


Posted on 01/10/2021

શ્રી નિમેષભાઇ રમેશભાઇ સુથાર, આણંદ(વતન : કેરીયાવી)
શ્રી નિમેષભાઇ રમેશભાઇ સુથાર, આણંદ(વતન{: કેરીયાવી)

તા: ૨૭/૦૯/૨૦૨૧

આણંદ (વતન : કેરીયાવી) નિવાસી શ્રી રમેશભાઇ કેશવભાઇ સુથાર ના સુપુત્ર શ્રી નિમેષભાઇ રમેશભાઇ સુથાર નું દુ:ખદ અવસાન તા:૨૭/૦૯/૨૦૨૧, સોમવાર ના રોજ થયેલ છે.

સદગતના આત્માને પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા તેમની નિશ્રામાં ચિર શાંતિ આપે અને તેમના કુટુંબીજનોને તેમની વિદાયનું દુ:ખ સહન કરવાની શક્તિ આપે તેવી શ્રી ચરોતર વૈશ્ય સુથાર બંધુ સમાજ, વડોદરા પ્રભુને પ્રાર્થના કરે છે.

સદગત નું બેસણું તા. ૦૧/૧૦/૨૦૨૧ શુક્રવાર ના રોજ સવારે ૯:૦૦ થી ૧૨:૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન નીચેના સ્થળ પર રાખેલ છે.
શ્રી વિશ્વકર્મા છાત્રાલય, બસ સ્ટેંડ પાછળ, આણંદ


Posted on 27/09/2021

કોકીલાબેન જયંતિલાલ મિસ્ત્રી, આણંદ
કોકીલાબેન જયંતિલાલ મિસ્ત્રી, આણંદ

તા: ૩૧/૦૮/૨૦૨૧

આંણંદ નિવાસી શ્રી ચંદ્રકાંત જયંતીલાલ મિસ્ત્રી નાં બહેન કોકીલાબેન જયંતિલાલ મિસ્ત્રી નું દુ:ખદ અવસાન તા:૨૯/૦૮/૨૦૨૧, રવીવાર ના રોજ થયેલ છે.

સદગતના આત્માને પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા તેમની નિશ્રામાં ચિર શાંતિ આપે અને તેમના કુટુંબીજનોને તેમની વિદાયનું દુ:ખ સહન કરવાની શક્તિ આપે તેવી શ્રી ચરોતર વૈશ્ય સુથાર બંધુ સમાજ, વડોદરા પ્રભુને પ્રાર્થના કરે છે.

સદગત નું બેસણું તા. ૦૫/૦૯/૨૦૨૧ રવીવાર ના રોજ સવારે ૯:૦૦ થી ૧૧:૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન નીચેના સ્થળ પર રાખેલ છે.
શ્રી વિશ્વકર્મા છાત્રાલય, આણંદ


Posted on 31/08/2021

શ્રી ધીરુભાઇ શાંતિલાલ સુથાર, આંકલાવ (વતન : કહાનવાડી)
શ્રી ધીરુભાઇ શાંતિલાલ સુથાર, આંકલાવ (વતન : કહાનવાડી)

તા: ૨૮/૦૮/૨૦૨૧

આંકલાવ (વતન : કહાનવાડી) નિવાસી શ્રી હિતેશભાઇ ધીરુભાઇ સુથાર ના પિતાશ્રી શ્રી ધીરુભાઇ શાંતિલાલ સુથાર નું દુ:ખદ અવસાન તા:૨૭/૦૮/૨૦૨૧, શુક્રવાર ના રોજ થયેલ છે.

સદગતના આત્માને પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા તેમની નિશ્રામાં ચિર શાંતિ આપે અને તેમના કુટુંબીજનોને તેમની વિદાયનું દુ:ખ સહન કરવાની શક્તિ આપે તેવી શ્રી ચરોતર વૈશ્ય સુથાર બંધુ સમાજ, વડોદરા પ્રભુને પ્રાર્થના કરે છે.

સદગત નું બેસણું તા. ૩૧/૦૮/૨૦૨૧ મંગળવાર સવારે ૯:૦૦ થી ૧૨:૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન નીચેના સ્થળ પર રાખેલ છે.
સચ્ચિદાનંદ સોસાયટી, પોલિસ સ્ટેશન ની બાજુમાં, આંકલાવ


Posted on 28/08/2021

શ્રી કેતનભાઇ જશભાઇ ગજ્જર, બાકરોલ
શ્રી કેતનભાઇ જશભાઇ ગજ્જર, બાકરોલ

તા: ૨૬/૦૭/૨૦૨૧

બાકરોલ નિવાસી શ્રી જશભાઇ ધનજીભાઇ ગજ્જર ના સુપુત્ર શ્રી કેતનભાઇ જશભાઇ ગજ્જર નું દુ:ખદ અવસાન તા:૨૬/૦૭/૨૦૨૧, સોમવાર ના રોજ થયેલ છે.

સદગતના આત્માને પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા તેમની નિશ્રામાં ચિર શાંતિ આપે અને તેમના કુટુંબીજનોને તેમની વિદાયનું દુ:ખ સહન કરવાની શક્તિ આપે તેવી શ્રી ચરોતર વૈશ્ય સુથાર બંધુ સમાજ, વડોદરા પ્રભુને પ્રાર્થના કરે છે.

હાલના સંજોગો ને ધ્યાન માં રાખીને સદગતનું બેસણું રાખવામાં આવ્યું નથી, પરંતુ ટેલીફોન / વોટ્સએપ પર શ્રદ્ધાંજલી આવકાર્ય.


Posted on 26/07/2021

શ્રી બાબુભાઇ સોમાભાઇ સુથાર, ખાનકુવા
શ્રી બાબુભાઇ સોમાભાઇ સુથાર, ખાનકુવા

તા: ૨૮/૦૬/૨૦૨૧

ખાનકુવા નિવાસી શ્રી હર્ષદભાઇ બાબુભાઇ સુથાર તથા ઉપેન્દ્રભાઇ બાબુભાઇ સુથાર ના પિતાશ્રી શ્રી બાબુભાઇ સોમાભાઇ સુથાર નું દુ:ખદ અવસાન તા:૨૮/૦૬/૨૦૨૧, સોમવાર ના રોજ થયેલ છે.

સદગતના આત્માને પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા તેમની નિશ્રામાં ચિર શાંતિ આપે અને તેમના કુટુંબીજનોને તેમની વિદાયનું દુ:ખ સહન કરવાની શક્તિ આપે તેવી શ્રી ચરોતર વૈશ્ય સુથાર બંધુ સમાજ, વડોદરા પ્રભુને પ્રાર્થના કરે છે.


Posted on 28/06/2021

શ્રી રાજેશભાઇ અંબાલાલ સુથાર, વડોદરા (વતન : ઉમેટા)
શ્રી રાજેશભાઇ અંબાલાલ સુથાર, વડોદરા (વતન : ઉમેટા)

તા: ૨૪/૦૬/૨૦૨૧

વડોદરા નિવાસી (વતન : ઉમેટા) શ્રી ચિંતન રાજેશભાઇ સુથાર ના પિતાશ્રી તથા શ્રી ચરોતર વૈશ્ય સુથાર બંધુ સમાજ, વડોદરા ના ટ્રસ્ટી મંડળ ના સભ્ય શ્રી શ્રી રાજેશભાઇ અંબાલાલ સુથાર નું દુ:ખદ અવસાન તા:૨૪/૦૬/૨૦૨૧, ગુરુવાર ના રોજ થયેલ છે.

સદગતના આત્માને પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા તેમની નિશ્રામાં ચિર શાંતિ આપે અને તેમના કુટુંબીજનોને તેમની વિદાયનું દુ:ખ સહન કરવાની શક્તિ આપે તેવી શ્રી ચરોતર વૈશ્ય સુથાર બંધુ સમાજ, વડોદરા પ્રભુને પ્રાર્થના કરે છે.

હાલના સંજોગો ને ધ્યાન માં રાખીને સદગતનું બેસણું રાખવામાં આવ્યું નથી, પરંતુ ટેલીફોન / વોટ્સએપ પર શ્રદ્ધાંજલી આવકાર્ય.


Posted on 24/06/2021

ગં.સ્વ. ઈચ્છાબેન ગીરધરભાઇ સુથાર, વડોદરા (વતન : કોસિંદ્રા)
ગં.સ્વ. ઈચ્છાબેન ગીરધરભાઇ સુથાર, વડોદરા (વતન : કોસિંદ્રા)

તા: ૦૪/૦૬/૨૦૨૧

વદોદરા નિવાસી (વતન : કોસિંદ્રા, હાલ અમેરિકા) શ્રી મનહરભાઇ ગીરધરભાઇ સુથાર નાં માતૃશ્રી ગં.સ્વ. ઈચ્છાબેન ગીરધરભાઇ સુથાર નું ૧૦૦ વર્ષ ની જૈફ ઉંમરે દુ:ખદ અવસાન તા: ૧૬/૦૬/૨૦૨૧, બુધવાર ના રોજ થયેલ છે.

સદગતના આત્માને પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા તેમની નિશ્રામાં ચિર શાંતિ આપે અને તેમના કુટુંબીજનોને તેમની વિદાયનું દુ:ખ સહન કરવાની શક્તિ આપે તેવી શ્રી ચરોતર વૈશ્ય સુથાર બંધુ સમાજ, વડોદરા પ્રભુને પ્રાર્થના કરે છે.


Posted on 17/06/2021

શ્રી ભુપેંદ્રપ્રસાદ શાંતિલાલ ગજ્જર, આણંદ (વતન : ત્રણોલ)
શ્રી ભુપેંદ્રપ્રસાદ શાંતિલાલ ગજ્જર, આણંદ (વતન : ત્રણોલ)

તા: ૦૪/૦૬/૨૦૨૧

આણંદ નિવાસી (વતન : ત્રણોલ) શ્રી મેઘ ભુપેંદ્રપ્રસાદ ગજ્જર ના પિતાશ્રી શ્રી ભુપેંદ્રપ્રસાદ શાંતિલાલ ગજ્જર નું દુ:ખદ અવસાન તા: ૦૪/૦૬/૨૦૨૧, શુક્રવાર ના રોજ થયેલ છે.

સદગતના આત્માને પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા તેમની નિશ્રામાં ચિર શાંતિ આપે અને તેમના કુટુંબીજનોને તેમની વિદાયનું દુ:ખ સહન કરવાની શક્તિ આપે તેવી શ્રી ચરોતર વૈશ્ય સુથાર બંધુ સમાજ, વડોદરા પ્રભુને પ્રાર્થના કરે છે.


Posted on 04/06/2021

શ્રી ગૌતમભાઇ ભાઇલાલભાઇ મિસ્ત્રી, છાણી (વતન : ઉમેટા)
શ્રી ગૌતમભાઇ ભાઇલાલભાઇ મિસ્ત્રી, છાણી (વતન : ઉમેટા)

તા: ૦૬/૦૫/૨૦૨૧

છાણી નિવાસી (વતન : ઉમેટા) શ્રી કુંજ ગૌતમભાઇ મિસ્ત્રી ના પિતાશ્રી શ્રી ગૌતમભાઇ ભાઇલાલભાઇ મિસ્ત્રી નું દુ:ખદ અવસાન તા:૦૫/૦૫/૨૦૨૧, બુધવાર ના રોજ થયેલ છે.

સદગતના આત્માને પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા તેમની નિશ્રામાં ચિર શાંતિ આપે અને તેમના કુટુંબીજનોને તેમની વિદાયનું દુ:ખ સહન કરવાની શક્તિ આપે તેવી શ્રી ચરોતર વૈશ્ય સુથાર બંધુ સમાજ, વડોદરા પ્રભુને પ્રાર્થના કરે છે.

હાલના સંજોગો ને ધ્યાન માં રાખીને સદગતનું ટેલીફોનિક બેસણું તા: ૦૯/૦૫/૨૦૨૧, રવીવાર ના દિવસે સવારે ૧૦:૦૦ થી ૧૨:૦૦ દર્મ્યાન રાખવામાં આવ્યું છે.
મેઘા :: (મો) ૮૮૬૬૫૪૮૭૪૩ પ્રદિપભાઇ :: (મો) ૯૪૨૭૦૬૨૮૩૬
મિનેશભાઇ :: (મો) ૯૪૨૮૦૬૬૯૧૬ દક્ષેશભાઇ :: (મો) ૮૮૬૬૧૯૧૩૧૪


Posted on 06/05/2021

શ્રી નટવરલાલ રતિલાલ સુથાર, આંકલાવ (વતન :: કહાનવાડી)
શ્રી નટવરલાલ રતિલાલ સુથાર, આંકલાવ (વતન :: કહાનવાડી)

તા: ૦૩/૦૫/૨૦૨૧

આંકલાવ નિવાસી (વતન : કહાનવાડી) શ્રી કેતનકુમાર નટવરલાલ સુથાર ના પિતાશ્રી શ્રી નટવરલાલ રતિલાલ સુથાર નું દુ:ખદ અવસાન તા:૦૩/૦૫/૨૦૨૧, સોમવાર ના રોજ થયેલ છે.

સદગતના આત્માને પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા તેમની નિશ્રામાં ચિર શાંતિ આપે અને તેમના કુટુંબીજનોને તેમની વિદાયનું દુ:ખ સહન કરવાની શક્તિ આપે તેવી શ્રી ચરોતર વૈશ્ય સુથાર બંધુ સમાજ, વડોદરા પ્રભુને પ્રાર્થના કરે છે.

હાલના સંજોગો ને ધ્યાનમાં રાખીને સદગત નું ટેલીફોનિક બેસણું તા. ૦૭/૦૫/૨૦૨૧ શુક્રવાર સવારે ૦૮:૩૦ થી ૧૧:૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન રાખેલ છે.
ગૌતમભાઇ રતિલાલ સુથાર --- (મો) ૯૯૯૮૦૦૮૫૬૦
મનહરભાઇ રતિલાલ સુથાર --- (મો) ૯૮૨૪૨૫૫૫૧૦
કેતનકુમાર નટવરલાલ સુથાર --- (મો) +૨૨૫ ૦૭૬૧૪૯૯૮૨ (દ. આફ્રિકા)
સૈનક નટવરલાલ સુથાર --- (મો) ૯૦૯૯૬૧૭૩૭૪
----------: સાસરી પક્ષ:----------
અલ્પેશ કે. સુથાર --- (મો) ૮૧૫૩૦૬૦૨૯૮
કાર્તિક એમ. સુથાર --- (મો) ૯૮૨૪૩૬૫૧૦૫


Posted on 03/05/2021

*
{ Site Design, Development and Maintenance By : Indravadan I. Mistry (indravadanmistry@yahoo.co.uk) }
© Shri Charotar Vaishya Suthar Bandhu Samaj, Vadodara