પંચમ યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર કાર્યક્રમ (૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૨) માં મળેલ દાનની યાદી

Current Page: 6 of 12 Pages : Go to Page: {1} , {2} , {3} , {4} , {5} , [6], {7} , {8} , {9} , {10} , {11} , {12}
SR. NAME OF DONOR PLACE DETAILS CASH CHEQUE/th>
257 સુથાર દેવેન્દ્રભાઈ એસ. ગોધરા જનોઈ દાન 5000 0
258 સુથાર વિજયભાઈ ભાઈલાલભાઈ ગોધરા જનોઈ દાન 5001 0
259 સુથાર રાજેન્દ્રભાઈ ડી. ગોધરા જનોઈ દાન 1001 0
260 સુથાર જયેન્દ્રકુમાર અંબાલાલ ગોધરા જનોઈ દાન 2500 0
261 સુથાર સપન મંગેશભાઈ ચિમનભાઈ વડોદરા બટુક ફી 2500 0
262 સુથાર ધર્મેન્દ્રકુમાર કનુભાઈ વડોદરા જનોઈ દાન 2501 0
263 સુથાર દિપકભાઈ ભાનુભાઈ આણંદ જનોઈ દાન 1001 0
264 સુથાર નિલેશભાઈ કાંતિભાઈ આણંદ જનોઈ દાન 501 0
265 સુથાર અનિલભાઈ ઈશ્વરભાઈ વિદ્યાનગર જનોઈ દાન 251 0
266 સુથાર જગદીશભાઈ જયંતિભાઈ વિદ્યાનગર જનોઈ દાન 501 0
267 સુથાર હર્ષદભાઈ રતિલાલ વિદ્યાનગર જનોઈ દાન 551 0
268 સુથાર વિનુભાઈ ગોવિંદભાઈ વિદ્યાનગર જનોઈ દાન 151 0
269 સુથાર હર્ષદભાઈ મનુભાઈ બાકરોલ જનોઈ દાન 100 0
270 સુથાર જશભાઈ ધનજીભાઈ બાકરોલ જનોઈ દાન 200 0
271 સુથાર યોગેશભાઈ ઉમેદભાઈ વિદ્યાનગર જનોઈ દાન 251 0
272 સુથાર સુરેશભાઈ રમણભાઈ જનોઈ દાન 201 0
273 સ્વ.ગજ્જર અશોકભાઈ રણછોડભાઈ હ.ઉમંગભાઈ આણંદ જનોઈ દાન 201 0
274 સુથાર દિલિપભાઈ ડાહ્યાભાઈ ઉંડેરા જનોઈ દાન 251 0
275 સુથાર નરહરીભાઈ મુળજીભાઈ રીફાયનરી જનોઈ દાન 151 0
276 સુથાર ઉપેન્દ્રભાઈ સોમાભાઈ આણંદ જનોઈ દાન 501 0
277 સુથાર હરીક્રુષણ ચંદ્રકાંતભાઈ ઈશ્વરભાઈ બાકરોલ બટુક ફી 2501 0
278 સુથાર યશ ચંદ્રકાંતભાઈ ઈશ્વરભાઈ બાકરોલ બટુક ફી 2501 0
279 સુથાર વિનોદભાઈ રમણભાઈ બાજવા જનોઈ દાન 11001 0
280 સુથાર ચિમનલાલ નટવરલાલ હાડગુડ જનોઈ દાન 251 0
281 ગુરૂકૃપા હાર્ડવેર ગોરવા જનોઈ દાન 501 0
282 વિનુભાઈ વલ્લભભાઈ સુથાર દશરથ જનોઈ દાન 101 0
283 માધવ ટીમ્બર માર્ટ ગોરવા જનોઈ દાન 501 0
284 સુર્યકાંત મનુભાઈ મિસ્ત્રી આણંદ બટુક ફી 2501 0
285 સુર્યકાંત મનુભાઈ મિસ્ત્રી આણંદ જનોઈ દાન 501 0
286 જગદીશભાઈ રતીલાલ સુથાર વડોદરા જનોઈ દાન 0 2000
287 કેતનકુમાર નટવરલાલ સુથાર આંકલાવ બટુક ફી 5002 0
289 ગૌત્તમભાઈ રતિલાલ સુથાર ઉંડેરા જનોઈ દાન 5001 0
290 નિલેશભાઈ હસમુખભાઈ સુથાર ઉંડેરા જનોઈ દાન 501 0
291 મિનેષકુમાર હિરાભાઈ સુથાર ભરૂચ જનોઈ દાન 2501 0
292 જીતેન્દ્રભાઈ રમણભાઈ ગજ્જર આણંદ જનોઈ દાન 500 0
293 યોગેશકુમાર જયંતિલાલ સુથાર નડિયાદ જનોઈ દાન 1001 0
294 છોટાલાલ ભાઈલાલભાઈ સુથાર નડિયાદ જનોઈ દાન 201 0
295 રોહિત પલ્સ મિલ નડિયાદ જનોઈ દાન 1001 0
296 પરસોત્તમદાસ છગનભાઈ સુથાર આંકલાવ જનોઈ દાન 7001 0
297 રૂડજીમલ નાથુભાઈ સુથાર આંકલાવ જનોઈ દાન 1101 0
298 મિનેષકુમાર મનુભાઈ સુથાર વડોદરા જનોઈ દાન 1001 0
299 મુન્નાભાઈ નાલુખાન વડોદરા જનોઈ દાન 501 0
300 સુકુન એસોસીયેટ ગોરવા જનોઈ દાન 501 0
301 વિષ્ણુભાઈ પરસોત્તમદાસ સુથાર આણંદ જનોઈ દાન 11001 0
302 ચન્દ્રકાંત મનોરભાઈ ગજ્જર તથા દિલિપભાઈ યુ.એસ.એ. જનોઈ દાન 2500 0
303 જીતેન્દ્રકુમાર ચંદુભાઈ સુથાર બોરસદ જનોઈ દાન 500 0
304 શકુબેન કનુભાઈ સુથાર આંકલાવ જનોઈ દાન 151 0
305 ધીરૂભાઈ શાંતિલાલ સુથાર આંકલાવ જનોઈ દાન 151 0
306 રમણલાલ સોમાભાઈ સુથાર આંકલાવ જનોઈ દાન 151 0
307 બિપિનચન્દ્ર સોમાભાઈ ગજ્જર વડોદરા જનોઈ દાન 1001 0
Current Page: 6 of Pages : 12 Go to Page: {1} , {2} , {3} , {4} , {5} , [6], {7} , {8} , {9} , {10} , {11} , {12}

*
{ Site Design, Development and Maintenance By : Indravadan I. Mistry (indravadanmistry@yahoo.co.uk) }
© Shri Charotar Vaishya Suthar Bandhu Samaj, Vadodara