પંચમ યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર કાર્યક્રમ (૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૨) માં મળેલ દાનની યાદી

Current Page: 8 of 12 Pages : Go to Page: {1} , {2} , {3} , {4} , {5} , {6} , {7} , [8], {9} , {10} , {11} , {12}
SR. NAME OF DONOR PLACE DETAILS CASH CHEQUE/th>
361 અનિકેત સુર્યકાંતભાઈ સુથાર નાપાડ ભોજન પાસ 1250 0
362 અનિકેત સુર્યકાંતભાઈ સુથાર આણંદ ભોજન પાસ 750 0
363 નિલેશભાઈ મનુભાઈ સુથાર વડોદરા જનોઈ દાન 0 1001
364 કેશવભાઈ દલસુખભાઈ સુથાર વડોદરા જનોઈ દાન 501 0
365 રમેશભાઈ મંગળભાઈ સુથાર ઉંડેરા જનોઈ દાન 501 0
366 રાજારામ મુળજીભાઈ મિસ્ત્રી આણંદ ભોજનપાસ 1250 0
367 રાજારામ મુળજીભાઈ મિસ્ત્રી આણંદ ભોજનપાસ 1250 0
368 સચિનકુમાર રાજેન્દ્રભાઈ ગજ્જર આણંદ ભોજનપાસ 600 0
369 મહેશકુમાર પરસોત્તમદાસ ગજ્જર વડોદરા જનોઈ દાન 0 5000
370 દિનેશભાઈ કનુભાઈ સુથાર બાજવા ભોજનપાસ 1000 0
371 દેવેન્દ્રભાઈ જયંતિભાઈ સુથાર વડોદરા જનોઈ દાન 3001 0
372 સંજયકુમાર કાંતિલાલ ગજ્જર વડોદરા જનોઈ દાન 0 2001
373 રાજેન્દ્રભાઈ અંબાલાલ સુથાર વડોદરા જનોઈ દાન 501 0
374 ગિરિશભાઈ દલસુખભાઈ સુથાર અમદાવાદ ભોજનપાસ 1000 0
375 અશ્વિનભાઈ રતિલાલ સુથાર નડિયાદ ભોજનપાસ 250 0
376 હેમંતભાઈ પરસોત્તમદાસ સુથાર અમદાવાદ ભોજનપાસ 200 0
377 રાજેન્દ્રભાઈ મધુભાઈ ગજ્જર આણંદ જનોઈ દાન 250 0
378 ઈન્દ્રવદનભાઈ ઈશ્વરભાઈ મિસ્ત્રી વડોદરા જનોઈ દાન 0 5001
380 નરેન્દ્રભાઈ ગોરધનભાઈ મિસ્ત્રી ગોત્રી જનોઈ દાન 200 0
381 રાજેશભાઈ કનુભાઈ સુથાર વડોદરા જનોઈ દાન 751 0
382 મંજુલાબેન નટુભાઈ સુથાર આણંદ જનોઈ દાન 500 0
383 ભાનુભાઈ મણીભાઈ સુથાર ભાલેજ જનોઈ દાન 100 0
384 અરવિંદભાઈ છગનભાઈ સુથાર બાકરોલ જનોઈ દાન 101 0
385 જગદીશભાઈ કેશવલાલ સુથાર ત્રણોલ જનોઈ દાન 201 0
386 પ્રવિણભાઈ હિરાભાઈ સુથાર વડસર જનોઈ દાન 201 0
387 નગીનભાઈ બી.સુથાર માંજલપુર જનોઈ દાન 201 0
388 ડો.પ્રગ્નેષભાઈ મોહનભાઈ સુથાર રાસનોલ જનોઈ દાન 101 0
389 જીતેન્દ્રકુમાર કાળીદાસ સુથાર વડોદરા જનોઈ દાન 501 0
390 અશોકભાઈ રમણભાઈ સુથાર વિદ્યાનગર જનોઈ દાન 501 0
391 કૌષિકભાઈ જીવણભાઈ સુથાર વિદ્યાનગર જનોઈ દાન 101 0
392 લલિતભાઈ આશાભાઈ મિસ્ત્રી લક્ષ્મીપુરા જનોઈ દાન 151 0
393 દિપકભાઈ હિરાલાલ મિસ્ત્રી માંજલપુર જનોઈ દાન 151 0
394 પિયુષભાઈ વિષ્ણુભાઈ સુથાર મહેળાવ જનોઈ દાન 501 0
395 ચંદુભાઈ છગનભાઈ સુથાર આંકલાવ જનોઈ દાન 50 0
396 સ્વ.મણીભાઈ ગોરધનભાઈ સુથાર બોરીયાવી જનોઈ દાન 151 0
397 મનુભાઈ હિરાભાઈ મિસ્ત્રી આણંદ જનોઈ દાન 100 0
398 સત્યનારાયણ ચુનીલાલ મિસ્ત્રી સુરત જનોઈ દાન 101 0
399 સુરેન્દ્રભાઈ મધુભાઈ ગજ્જર આણંદ જનોઈ દાન 251 0
401 યગ્નેશભાઈ એન.ગજ્જર સેવાસી જનોઈ દાન 100 0
402 રજનીકાંત જીવણભાઈ સુથાર આણંદ જનોઈ દાન 50 0
403 રાજેશકુમાર કેશવલાલ સુથાર અડાસ જનોઈ દાન 101 0
404 રમેશભાઈ છગનભાઈ સુથાર અજરપુરા જનોઈ દાન 100 0
405 અનંતકુમાર મહેશભાઈ સુથાર નાપાડ જનોઈ દાન 100 0
406 અંબાલાલ જેઠાભાઈ સુથાર કેરીયાવી જનોઈ દાન 51 0
407 સુરેશભાઈ કેશવલાલ સુથાર આણંદ જનોઈ દાન 100 0
408 રક્ષાબેન અરવિંદભાઈ સુથાર વિદ્યાનગર જનોઈ દાન 150 0
409 ગીતેષ જે.સુથાર વડોદરા જનોઈ દાન 100 0
410 પ્રવિણભાઈ નિરંજનભાઈ સુથાર સામરખા જનોઈ દાન 50 0
411 સતિષભાઈ નટુભાઈ સુથાર બોદાલ જનોઈ દાન 251 0
412 જીતેન્દ્રભાઈ વિઠ્ઠલભાઈ સુથાર આસોદર જનોઈ દાન 100 0
Current Page: 8 of Pages : 12 Go to Page: {1} , {2} , {3} , {4} , {5} , {6} , {7} , [8], {9} , {10} , {11} , {12}

*
{ Site Design, Development and Maintenance By : Indravadan I. Mistry (indravadanmistry@yahoo.co.uk) }
© Shri Charotar Vaishya Suthar Bandhu Samaj, Vadodara