પંચમ યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર કાર્યક્રમ (૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૨) માં મળેલ દાનની યાદી

Current Page: 7 of 12 Pages : Go to Page: {1} , {2} , {3} , {4} , {5} , {6} , [7], {8} , {9} , {10} , {11} , {12}
SR. NAME OF DONOR PLACE DETAILS CASH CHEQUE/th>
308 અભિષેકભાઈ જગદીશભાઈ સુથાર બોદાલ ભોજનપાસ 1000 0
309 રજનીકાંત ચિમનભાઈ સુથાર અલારસા ભોજનપાસ 1000 0
310 પ્રવિણભાઈ સોમાભાઈ મિસ્ત્રી વિદ્યાનગર જનોઈ દાન 101 0
311 હસમુખભાઈ ગીરધરભાઈ સુથાર વડોદરા જનોઈ દાન 51 0
312 મંજુલાબેન અશોકભાઈ મિસ્ત્રી વડોદરા જનોઈ દાન 51 0
313 ગોપાલકૃષ્ણ જીવણલાલ સુથાર રાસનોલ જનોઈ દાન 51 0
314 યોગેશભાઈ અરવિંદભાઈ મિસ્ત્રી વટવા જનોઈ દાન 101 0
315 ભાનુભાઈ કેશવભાઈ સુથાર કણજરી જનોઈ દાન 251 0
316 વિજયભાઈ ચંદુભાઈ સુથાર આંકલાવ જનોઈ દાન 201 0
317 ધીરુભાઈ ચંદુભાઈ સુથાર આંકલાવ જનોઈ દાન 51 0
318 અંબાલાલ વલ્લભભાઈ સુથાર પામોલ જનોઈ દાન 200 0
319 રજનીકાંત હિરાભાઈ સુથાર સુરકુવા જનોઈ દાન 251 0
321 જીવણભાઈ ફુલાભાઈ સુથાર આણંદ જનોઈ દાન 201 0
322 હાર્દિકભાઈ જગદીશકુમાર સુથાર વડોદરા જનોઈ દાન 1111 0
323 ભગવતભાઈ ફુલાભાઈ સુથાર ભાલેજ જનોઈ દાન 201 0
324 વિનોદભાઈ વિઠ્ઠલભાઈ સુથાર વડોદરા જનોઈ દાન 101 0
325 ગૌરાંગકુમાર જગદીશભાઈ સુથાર વાસદ જનોઈ દાન 501 0
326 મેહુલકુમાર ભુપેન્દ્રભાઈ મિસ્ત્રી કોસીન્દ્રા જનોઈ દાન 51 0
327 દિલિપકુમાર પ્રમોદરાય મિસ્ત્રી વડોદરા જનોઈ દાન 5000 0
328 નિલેષભાઈ મનુભાઈ સુથાર વડોદરા જનોઈ દાન 101 0
329 રાકેશકુમાર કિરીટભાઈ સુથાર વિદ્યાનગર જનોઈ દાન 251 0
330 આર.જે. બ્રધર્સ વડોદરા જનોઈ દાન 0 31000
331 પ્રવિણભાઈ દલસુખભાઈ સુથાર બોદાલ ભોજન પાસ 1250 0
332 રતિલાલ બાપુજીભાઈ સુથાર રાજુપુરા જનોઈ દાન 501 0
333 અલ્પેશભાઈ બિપિનભાઈ મિસ્ત્રી નડિયાદ ભોજન પાસ 2500 0
334 પરેશકુમાર સુખદેવભાઈ સુથાર રાજુપુરા ભોજન પાસ 1250 0
335 રજનીકાંત ચિમનભાઈ સુથાર અલારસા ભોજન પાસ 1000 0
336 નયનભાઈ નટવરભાઈ સુથાર ભાદરણ ભોજન પાસ 1750 0
337 સુરેશભાઈ અંબાલાલ સુથાર બોરસદ ભોજન પાસ 1250 0
338 અશ્વિનભાઈ ચંદુભાઈ સુથાર ગોત્રી ભોજન પાસ 1250 0
339 મંગેશભાઈ ચિમનભાઈ સુથાર માણેજા ભોજન પાસ 1000 0
340 કલ્પેશભાઈ યસવંતભાઈ મિસ્ત્રી નડિયાદ ભોજન પાસ 300 0
341 દિવ્યાંગ મનુભાઈ સુથાર ગાંધીનગર ભોજન પાસ 1000 0
342 મિતેન્દ્ર શાંતિલાલ સુથાર વિદ્યાનગર ભોજન પાસ 600 0
343 અશોકભાઈ દલસુખભાઈ સુથાર કંથારીયા ભોજન પાસ 500 0
344 ભાવિનકુમાર દિલિપભાઈ સુથાર આણંદ ભોજન પાસ 750 0
345 વિક્રમભાઈ અંબાલાલ સુથાર મોક્સી ભોજન પાસ 1250 0
346 રાજેશભાઈ રતિલાલ સુથાર રાજુપુરા ભોજન પાસ 1250 0
347 જયેશભાઈ રતિલાલ સુથાર રાજુપુરા ભોજન પાસ 1000 0
348 અરવિંદભાઈ રતિલાલ સુથાર રાજુપુરા ભોજન પાસ 1000 0
349 હેમંતભાઈ પરસોત્તમદાસ સુથાર અમદાવાદ ભોજન પાસ 250 0
350 અનિલભાઈ કાંતિલાલ ગજ્જર વડોદરા ભોજન પાસ 300 0
351 મનોજકુમાર નટવરભાઈ સુથાર આણંદ ભોજન પાસ 1500 0
352 કિરીટકુમાર હિમંતભાઈ મિસ્ત્રી સાકરદા ભોજન પાસ 1250 0
353 વાસુદેવભાઈ રસિકભાઈ સુથાર બોરીયાવી ભોજન પાસ 1250 0
354 ધવલ પ્રદિપભાઈ રતિલાલ સુથાર રામનગર ભોજન પાસ 750 0
355 જગદીશભાઈ આશાભાઈ સુથાર બોદાલ ભોજન પાસ 750 0
356 દિનેશભાઈ કનુભાઈ મિસ્ત્રી બાજવા ભોજન પાસ 500 0
357 સંદિપભાઈ કાંતિભાઈ ગજ્જર વડોદરા ભોજન પાસ 400 0
358 કેતનભાઈ નટુભાઈ સુથાર આંકલાવ ભોજન પાસ 800 0
Current Page: 7 of Pages : 12 Go to Page: {1} , {2} , {3} , {4} , {5} , {6} , [7], {8} , {9} , {10} , {11} , {12}

*
{ Site Design, Development and Maintenance By : Indravadan I. Mistry (indravadanmistry@yahoo.co.uk) }
© Shri Charotar Vaishya Suthar Bandhu Samaj, Vadodara