પંચમ યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર કાર્યક્રમ (૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૨) માં મળેલ દાનની યાદી

Current Page: 5 of 12 Pages : Go to Page: {1} , {2} , {3} , {4} , [5], {6} , {7} , {8} , {9} , {10} , {11} , {12}
SR. NAME OF DONOR PLACE DETAILS CASH CHEQUE/th>
207 યગ્નેશભાઈ નગીનભાઈ સુથાર બાજવા જનોઈ દાન 51 0
208 શૈલેશકુમાર વિનુભાઈ સુથાર આણંદ જનોઈ દાન 101 0
209 નટવરભાઈ મંગળભાઈ સુથાર જીટોડીયા જનોઈ દાન 121 0
210 અશ્વિનભાઈ શાંતિભાઈ સુથાર બોરીયાવી જનોઈ દાન 51 0
211 રાજેન્દ્રભાઈ રમણભાઈ સુથાર ભુમેલ જનોઈ દાન 100 0
212 ઠાકોરભાઈ પરસોત્તમદાસ સુથાર રામનગર જનોઈ દાન 101 0
213 નરેન્દ્રભાઈ શાંતિલાલ સુથાર અડાસ જનોઈ દાન 25 0
214 અનિલભાઈ નટવરલાલ સુથાર રાસનોલ જનોઈ દાન 100 0
215 ચંદુભાઈ અંબાલાલ સુથાર બારેજડી જનોઈ દાન 251 0
216 વિનુભાઈ કેશવલાલ સુથાર બોચાસણ જનોઈ દાન 101 0
217 પ્રવિણભાઈ વલ્લભભાઈ સુથાર સુરત જનોઈ દાન 101 0
218 મહેશભાઈ અંબાલાલ સુથાર આણંદ જનોઈ દાન 101 0
219 દેવેન્દ્રભાઈ કેશવલાલ મિસ્ત્રી છાણી જનોઈ દાન 201 0
220 પ્રવિણભાઈ સોમાભાઈ મિસ્ત્રી લક્ષ્મીપુરા જનોઈ દાન 101 0
221 ઉપેન્દ્રભાઈ જયંતિભાઈ સુથાર વાસદ જનોઈ દાન 201 0
222 પ્રકાશભાઈ કેશવલાલ સુથાર બોચાસણ જનોઈ દાન 51 0
223 દિનેશભાઈ ડાહ્યાભાઈ સુથાર વાસદ જનોઈ દાન 51 0
224 જગદીશભાઈ ભાઈલાલભાઈ સુથાર સો-કાસોર જનોઈ દાન 100 0
225 પ્રવિણભાઈ મણીભાઈ સુથાર પોઈચા જનોઈ દાન 51 0
226 રસિકભાઈ મણીભાઈ સુથાર વાસણા જનોઈ દાન 101 0
227 જયશ્રીબેન વસંતભાઈ સુથાર તરસાલી જનોઈ દાન 51 0
228 જયંતિભાઈ જીવાભાઈ સુથાર નાવલી જનોઈ દાન 51 0
229 અજિતભાઈ જીવણભાઈ સુથાર આણંદ જનોઈ દાન 51 0
230 મુકેશભાઈ ચિમનભાઈ સુથાર ઘુંટેલી જનોઈ દાન 51 0
231 સુથાર રાકેશભાઈ બિપિનભાઈ નડિયાદ બટુક ફી 2500 0
232 સુથાર અલ્પેશભાઈ બિપિનભાઈ નડિયાદ બટુક ફી 2500 0
233 સુથાર અભિષેક જીગ્નેશભાઈ આશાભાઈ બોદાલ બટુક ફી 2000 0
234 ગજ્જર પ્રથમ અનિલભાઈ કાંતિભાઈ અટલાદરા બટુક ફી 2500 0
235 મિસ્ત્રી ભાઈલાલભાઈ મોતીભાઈ છાણી જનોઈ દાન 3501 0
236 સુથાર ગુણવંતભાઈ ફુલાભાઈ છાણી જનોઈ દાન 251 0
237 ગજ્જર ભાવિનભાઈ દિનેશભાઈ વડોદરા જનોઈ દાન 1001 0
238 જલારામ મોટર્સ આણંદ જનોઈ દાન 0 5000
239 સુથાર કનુભાઈ ડી યુ.એસ.એ. જનોઈ દાન 5250 0
240 સુથાર પ્રકાશભાઈ કનુભાઈ યુ.એસ.એ. જનોઈ દાન 5250 0
241 સુથાર અજયભાઈ કનુભાઈ યુ.એસ.એ. જનોઈ દાન 5250 0
242 સુથાર પરેશભાઈ કનુભાઈ યુ.એસ.એ. જનોઈ દાન 5250 0
243 સ્વ.ગજ્જર મધુસુદનભાઈ જેઠાભાઈ હસ્તે સુરેશભાઈ આણંદ જનોઈ દાન 501 0
244 સુથાર શૈલેશકુમાર વિનોદચન્દ્ર આણંદ જનોઈ દાન 501 0
245 ગજ્જર સુરેશકુમાર કેશવલાલ આણંદ જનોઈ દાન 501 0
246 ગજ્જર નવનીતભાઈ મગનભાઈ આણંદ જનોઈ દાન 500 0
247 સુથાર હર્ષદભાઈ રતિલાલ આણંદ જનોઈ દાન 1001 0
248 સુથાર ગોપાલભાઈ રતિલાલ આણંદ જનોઈ દાન 1001 0
249 સુથાર અરૂણાબેન રતિલાલ વડોદરા જનોઈ દાન 1001 0
250 સુથાર શર્મિષ્ઠાબેન રતિલાલ નડિયાદ જનોઈ દાન 1001 0
251 સુથાર દક્ષાબેન રતિલાલ નડિયાદ જનોઈ દાન 1000 0
252 સુથાર દેવેન્દ્રભાઈ ચંદુભાઈ આણંદ જનોઈ દાન 1000 0
253 ગજ્જર ભૂપેન્દ્રકુમાર શાંતિલાલ વિદ્યાનગર જનોઈ દાન 1501 0
254 સુથાર ગીરીષભાઈ દલસુખભાઈ અમદાવાદ બટુક ફી 2500 0
255 સુથાર અશ્વિનભાઈ શાંતિલાલ આણંદ જનોઈ દાન 1001 0
256 સુથાર સુરેશભાઈ અંબાલાલ બોરસદ બટુક ફી 2500 0
Current Page: 5 of Pages : 12 Go to Page: {1} , {2} , {3} , {4} , [5], {6} , {7} , {8} , {9} , {10} , {11} , {12}

*
{ Site Design, Development and Maintenance By : Indravadan I. Mistry (indravadanmistry@yahoo.co.uk) }
© Shri Charotar Vaishya Suthar Bandhu Samaj, Vadodara