પંચમ યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર કાર્યક્રમ (૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૨) માં મળેલ દાનની યાદી

Current Page: 2 of 12 Pages : Go to Page: {1} , [2], {3} , {4} , {5} , {6} , {7} , {8} , {9} , {10} , {11} , {12}
SR. NAME OF DONOR PLACE DETAILS CASH CHEQUE/th>
55 ભરતભાઈ નાથાભાઈ સુથાર વડોદરા જનોઈ દાન 1001 0
56 અતુલભાઈ દિનેશભાઈ સુથાર બોરીયાવી જનોઈ દાન 2001 0
57 હરિકૃષ્ણ જતિનકુમાર જગદીશભાઈ સુથાર કણજરી બટુક ફી 0 2500
58 ભદ્રેશ રમેશભાઈ અંબાલાલ સુથાર બોરીયાવી બટુક ફી 0 2500
59 જગદીશભાઈ ઈશ્વરભાઈ સુથાર વાસણા જનોઈ દાન 1100 0
60 વ્રજ નિલેશભાઈ નટુભાઈ સુથાર પિપળાવ બટુક ફી 2500 0
61 સુભાષભાઈ મંગળભાઈ સુથાર ગોત્રી જનોઈ દાન 1001 0
62 મયંક પરેશભાઈ ચંદુભાઈ સુથાર બોરીયાવી બટુક ફી 2500 0
63 મિતુલ અશ્વિનભાઈ ચંદુભાઈ સુથાર સેવાસી બટુક ફી 2500 0
64 યાગ્નિક પરેશભાઈ સુખદેવ રાજુપુરા બટુક ફી 2500 0
65 સ્નેહ દિવ્યાંગ મનુભાઈ સુથાર ગાંધીનગર બટુક ફી 2500 0
66 અજીતભાઈ અંબાલાલ સુથાર આણંદ જનોઈ દાન 151 0
67 દલસુખભાઈ હીરજીભાઈ સુથાર આણંદ જનોઈ દાન 250 0
68 ભાનુભાઈ કે. સુથાર વિદ્યાનગર જનોઈ દાન 501 0
69 પ્રવિણભાઈ રમણભાઈ સુથાર ભુમેલ જનોઈ દાન 501 0
70 જય રાજારામ મુળજીભાઈ સુથાર આણંદ બટુક ફી 2501 0
71 ભાવિનભાઈ દિલિપભાઈ સુથાર આણંદ બટુક ફી 2500 0
72 કિરીટભાઈ હિંમતલાલ સુથાર વડોદરા બટુક ફી 2501 0
73 રસિકભાઈ મગનભાઈ સુથાર બોરીયાવી બટુક ફી 2501 0
74 વિક્રમભાઈ અંબાલાલ સુથાર મોક્સી બટુક ફી 2501 0
75 મનુભાઈ મોતીભાઈ ગજ્જર વડોદરા જનોઈ દાન 1111 0
76 શિવ સંદિપભાઈ કાંતિભાઈ ગજ્જર અટલાદરા બટુક ફી 2501 0
77 જયેશભાઈ ભાસ્કરભાઈ મિસ્ત્રી અટલાદરા જનોઈ દાન 1501 0
78 વિનોદભાઈ વિઠ્ઠલભાઈ સુથાર ગોત્રી જનોઈ દાન 1001 0
79 મનન સચિન રાજેન્દ્રભાઈ ગજ્જર આણંદ બટુક ફી 2501 0
80 કનુભાઈ વલ્લભભાઈ સુથાર વડોદરા જનોઈ દાન 5001 0
81 હર્ષ અમિતકુમાર રમણભાઈ સુથાર ભા.કાસોર બટુક ફી 2500 0
82 શ્રેય અમિતભાઈ રમણભાઈ સુથાર ભા.કાસોર બટુક ફી 2500 0
83 પાર્થ ઉમેશકુમાર મણીભાઈ સુથાર ભા.કાસોર બટુક ફી 2500 0
84 સુરેશભાઈ કનુભાઈ સુથાર આંણદ જનોઈ દાન 2501 0
85 જીતેન્દ્ર શાંતિલાલ સુથાર વિદ્યાનગર જનોઈ દાન 1000 0
86 મુકેશભાઈ ચિમનભાઈ સુથાર ઘુંટેલી જનોઈ દાન 501 0
87 રમેશભાઈ મુળજીભાઈ સુથાર ઓડ જનોઈ દાન 501 0
88 ગોપાલભાઈ ભાઈલાલભાઈ સુથાર ઉત્તરસંડા જનોઈ દાન 500 0
89 અશોકભાઈ વિષ્ણુભાઈ સુથાર નડિયાદ જનોઈ દાન 1001 0
90 વિરેન કલ્પેશ અરવિંદભાઈ મિસ્ત્રી નડિયાદ બટુક ફી 2500 0
91 અરવિંદભાઈ મોતીભાઈ મિસ્ત્રી નડિયાદ જનોઈ દાન 250 0
92 હસમુખભાઈ મોતીભાઈ મિસ્ત્રી નડિયાદ જનોઈ દાન 251 0
93 બિપિનભાઈ ભોગીભાઈ સુથાર નડિયાદ જનોઈ દાન 201 0
95 ભુમિત અશોકભાઈ દલસુખભાઈ સુથાર કંથારીયા બટુક ફી 2500 0
96 અશ્વિનભાઈ ઈશ્વરભાઈ મિસ્ત્રી વડોદરા જનોઈ દાન 501 0
97 નરેશભાઈ કનુભાઈ સુથાર બાજવા બટુક ફી 0 2500
98 નરેશભાઈ કનુભાઈ સુથાર બાજવા જનોઈ દાન 0 1001
99 પ્રવિણભાઈ હીરાભાઈ સુથાર વડસર જનોઈ દાન 201 0
100 નગીનભાઈ ભાઈલાલભાઈ સુથાર માંજલપુર જનોઈ દાન 201 0
101 અજય મનહરભાઈ ગજ્જર ઓડ જનોઈ દાન 501 0
102 યગ્નેશભાઈ નગીનભાઈ સુથાર બાજવા જનોઈ દાન 1001 0
103 રમેશભાઈ અંબાલાલ સુથાર બાજવા જનોઈ દાન 101 0
104 સત્વ પ્રવિનભાઈ દલસુખભાઈ સુથાર બોદાલ બટુક ફી 2500 0
105 ગંસ્વ.પન્નાબેન બી.દેસાઈ વડોદરા જનોઈ દાન 2500 0
Current Page: 2 of Pages : 12 Go to Page: {1} , [2], {3} , {4} , {5} , {6} , {7} , {8} , {9} , {10} , {11} , {12}

*
{ Site Design, Development and Maintenance By : Indravadan I. Mistry (indravadanmistry@yahoo.co.uk) }
© Shri Charotar Vaishya Suthar Bandhu Samaj, Vadodara